Rozmawiali o bezpieczeństwie

W sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyła się wczoraj debata społeczna „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Jej organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie przy współudziale miejscowego Starosty. Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania.

Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy spotkania oraz zaproszonych gości krasnostawscy policjanci przedstawili zebranym prezentację na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim. Omówienia tych kwestii dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. insp. Ireneusz Wojewoda. Uczestnicy spotkania obejrzeli również film „Śmierć czai się na drodze!” zrealizowany przez KWP Lublin, pokazujący skutki zdarzeń drogowych z terenu naszego województwa. W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Do stawianych tez odniósł się również uczestniczący w debacie Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski.

 Na zakończenie uczestnicy spotkania wypełnili anonimową ankietę. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte mają pokazać, z których obszarów działań Policji mieszkańcy są zadowoleni, a gdzie oczekiwane są zmiany.

MS