Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Wojsko polskie

Od 2 lutego do 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W województwie lubelskim obowiązek ten dotyczy ponad 15,4 tys. osób.

Kwalifikacja będzie prowadzona przy współudziale: wojewody lubelskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów (prezydentów miast na prawach powiatów). Obejmie mężczyzn urodzonych w 1996 r.,  mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja dotyczy także kobiet urodzonych w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku, oraz tych, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 ukończą naukę w szkołach lub uczelniach na kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych.

Ponadto, do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/