Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

IMG_0239

ARiMR informuje, że od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Pierwszego dnia ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 79,1 tys. rolników 581 mln zł.

Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

Zaliczki są wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Źródło: ARiMR