Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę wąwozów lessowych

Droga na Kosnowiec

Wąwóz lessowy we wsi Kosnowiec na odcinku, który będzie podlegał przebudowie

Wójt gminy Fajsławice ogłosiły wyniki przetargów na przebudowę wąwozów lessowych. Łączna kwota zamówień ma wynieść 846.421,61 zł. To dużo mniej niż przewidywały władze gminy, które wcześniej zarezerwowały w budżecie na ten cel kwotę 1 263 000,00 zł. Teraz wykonawcy mają czas do końca września na realizację inwestycji.

Oto wyniki poszczególnych zamówień:

– „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105786L od km 0+177 do km 1+167 w miejscowości Siedliska Drugie” – zrealizuje za kwotę 518.616,39 zł przedsiębiorstwo MELITOR Sp. z o.o. ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, które udzieliło rękojmi na okres 7 lat;

– „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110024L od km 0+163 do km 0+701 i od km 0+813 do km 0+943 w miejscowości Siedliska Pierwsze” – zrealizuje za kwotę  273.384,94  zł przedsiębiorstwo MELITOR Sp. z o.o. ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, które udzieliło rękojmi na okres 7 lat;

– „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109601L od km 0+430 do km 0+630 w miejscowości Kosnowiec” zrealizuje za kwotę 54.420,28 zł przedsiębiorstwo P.W. WODREX Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 41 20-138 Lublin, które udzieliło rękojmi na okres 7 lat.

SM