Rusza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków

o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

ze środków Funduszu Pracy

oraz w ramach

Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”

– dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich

Termin składania wniosków : 09 – 20 marca 2015 r.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2015 r. – 20 000,00 zł

  Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

 Zasady, wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie PUP

www.pupkrasnystaw.pl. oraz w pok. Nr  108

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/