Rusza program „Maluch 2016”

nóżka

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17 grudnia 2015 r. ogłosił w  ramach Resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi w  wieku  do  lat  3 „MALUCH” –  edycja 2016  –  otwarty konkurs ofert „MALUCH  –  edycja  2016”.
 
Celem Resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi w  wieku  do  lat  3 „MALUCH” – edycja 2016 jest realizacja  polityki rodzinnej  rządu  odnoszącej  się  do  wspierania  rodziny w  działaniach  opiekuńczych nad  małymi  dziećmi.

W edycji 2016 o dofinansowanie ubiegać mogą się już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie.  W sumie na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 151 mln zł.

Program MALUCH 2016 podzielony jest na trzy moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi – utrzymania już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni.

Termin składania ofert w programie upływa 12 stycznia 2016 r. w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego 2016r. w przypadku modułów: pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Źródło: LUW