Gmina Piaski startuje z montażem instalacji solarnych

 

Źródło: http://wiatrowe.pl/

Źródło: http://wiatrowe.pl/

Dzisiaj burmistrz Piask Michał Cholewa, podpisał umowę z firmą SANITO Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za zamontowanie prawie 600 instalacji solarnych na terenie sąsiedniej gminy.

Od 1 czerwca projektanci rozjadą się po całej gminie. Po zatwierdzeniu projektów ok. 10 ekip zajmie się montowaniem solarów. Wcześniej władze gminy zorganizują kilka spotkań z mieszkańcami, aby uniknąć zbędnych nieporozumień na linii mieszkaniec-wykonawca.

Dzięki dotacji w ramach RPO WL 2007-2013, dofinansowane zostaną także systemy solarne na budynkach użyteczności publicznej (SP w Piaskach, SP w Woli Piaseckiej, ZS w Bystrzejowicach Pierwszych, biurowcu po GS, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Urzędzie Miejskim w Piaskach, Miejskim Centrum Kultury i LKS Piaskovia).

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma się przyczynić przede wszystkim do obniżenia kosztów energii cieplnej. Ponadto, z pewnością podniesie się standard życia mieszkańców gminy poprzez m.in. uregulowanie parametrów ciepłej wody (zbyt wysoka lub za niska temperatura wody wiązała się z dużymi niedogodnościami dla użytkowników).