SANEPID: Ośrodek Zdrowia w Fajsławicach może dalej funkcjonować

WP_000304

Znamy kolejne szczegóły dotyczące sprawy przeniesienia Przychodni z Fajsławic do Siedlisk. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, popularnie zwany SANEPIDEM, w piśmie z dnia 15 maja 2014 r. poinformował nas, że nie dysponuje dokumentem, z którego wynikałoby, że Ośrodek Zdrowia w Fajsławicach nie może dalej funkcjonować, gdyż nie spełnia obowiązujących wymogów. Przyznał jednak, że zobowiązał prowadzącego Ośrodek do przeprowadzenia szeregu działań dostosowawczych.

Przypomnijmy, że Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie zmianę miejsca świadczenia usług medycznych z Fajsławic na Siedliska Pierwsze. Spółka kupiła tam już w połowie 2012 r. zabytkową nieruchomość w zespole dworsko-pałacowym, która po zakończeniu remontu, od lipca b.r. ma przejąć część specjalistów. Jak wynika z protokołu posiedzenia komisji zdrowia Rady Gminy Fajsławice w dniu 13 marca 2014 r., spółka prawdopodobnie przeniesie tam docelowo wszystkich lekarzy.

W trakcie dyskusji nad przeniesieniem Przychodni do Siedlisk, pojawił się argument, iż w opinii SANEPIDU budynek w Fajsławicach nie spełnia odpowiednich warunków. Z tego powodu, wystąpiliśmy do tej instytucji z wnioskiem o przesłanie przywołanego dokumentu. W odpowiedzi SANEPIDU czytamy, że takiego dokumentu nie ma. Organ ten przyznał jednak, że zobowiązał prowadzącego Ośrodek do przeprowadzenia szeregu działań dostosowawczych.