Siedliska (nie) Pierwsze powiedziały nie wiatrakom!

Dziś w Siedliskach Pierwszych miało miejsce ostatnie zebranie wiejskie, w ramach którego odbyły się też konsultacje dotyczące budowy farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy. Na koniec spotkania mieszkańcy w drodze uchwały zajęli swoje stanowisko w sprawie. Na początek przypomnijmy jednak skąd wziął się pomysł na przeprowadzenia takich spotkań.

Na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2013 r. Wójt Gminy Pan Tadeusz Chruściel zaproponował przeprowadzenie trzech spotkań z mieszkańcami, na których mieliby oni podjąć decyzję o budowie elektrowni na terenie Gminy. Ponieważ czas mijał, a nasze władze nie kwapiły się zbytnio do wyznaczenia terminów zebrań, na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 7 listopada stowarzyszenie „Gmina Fajsławice bez wiatraków” wystąpiło do sołtysów z pisemna ofertą współorganizacji konsultacji społecznych w tej sprawie.

Wszystkie dotychczasowe spotkania na Ignasie, Woli Idzikowskiej i w Suchodołach przyniosły negatywny wynik dla idei budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Fajsławice. Wynik taki też przyniosło dzisiejsze spotkanie w Siedliskach Pierwszych, gdzie z 17 mieszkańców obecnych podczas głosowania, 16 głosowało za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się budowie elektrowni wiatrowych, a jedynie jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jeżeli rzeczywiście wola mieszkańców miałaby być wiążąca w tej sprawie, temat elektrowni wiatrowych już nigdy nie powinien powrócić. Aby tak się stało Radni musieliby teraz podjąć stosowną uchwałę, która zakończyłaby definitywnie procedurę zmian zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Fajsławice.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 15.12.2013 r.