Siedliska pomagają dzieciom

Pomóż dzieciom Siedliska 1

Trwa ogólnopolska akcja  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Radio i Telewizja Lublin. Jak co roku  do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Błogosławionego Jana Pawła II w Siedliskach Drugich.

W związku z tym dnia 22 listopada 2014 r. została przeprowadzona zbiórka darów w sklepach w Siedliskach Pierwszych i Drugich, Ksawerówce, Suchodołach i Izdebnie, a 23 listopada 2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy wsparciu uczniów z gimnazjum zebrali ziemiopłody w miejscowościach Siedliska Pierwsze i Drugie, Ksawerówka, Marysin. Zaplanowano też dyskotekę andrzejkową, na której akcja będzie kontynuowana.

Pomóż dzieciom Siedliska 3

Dary można jeszcze przynosić do szkoły do 3 grudnia 2014 r.

Zebrane dary zostaną przekazane na rzecz wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego ”Nasz Dom” w Tuligłowach. Wszystkim darczyńcom oraz przyjaciołom akcji serdecznie dziękujemy

Sztab Akcji nr 228 przy Zespole Szkół w Siedliskach Drugich