„Siedliszczanki” na podium

siedliszczanki

„Siedliszczanki”. Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/owocowyszlak/

W dniach 28 i 29 października odbył się w Opolu Lubelskim „II Festiwal Zespołów Ludowych na Owocowym Szlaku”. W kategorii „śpiew” drugie miejsce zajął nasz zespół śpiewaczy „Siedliszczanki”. 

Podczas imprezy na scenie wystąpiło około 400 artystów. Występowały kapele ludowe, zespoły śpiewacze, soliści i zespoły taneczne. W przedsięwzięciu udział wzięli wykonawcy nie tylko z terenu powiatu opolskiego, ale i innych części województwa lubelskiego. W kategorii „śpiew” drugie miejsce zajął nasz zespół śpiewaczy „Siedliszczanki”.

A oto pełne wyniki konkursu:

W kategorii śpiew

Dzieci:

I miejsce Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej

II miejsce Kapela Ludowa „Karczmiaki”

III miejsce Zespół „Rogowiacy”

Dorośli:

I miejsce Zespół Tańca Ludowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Jawor”

II miejsce Zespół Folklorystyczny „Powiśle” z Łazisk

ex aequo

II miejsce Zespół Ludowy Śpiewaczy „Siedliszczanki” z Fajsławic

III miejsce Stanisław Głuski – solo skrzypce

ex aequo

III miejsce Kapela Ludowa z Poniatowej

Wyniki kategoria taniec

Do 12 lat

1 – Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” gr. 3

2 – Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”

3 – DZTL „Powiśloki” – gr. 3

Powyżej 12 lat

1 – Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”

2 – Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” gr. 1

3 – Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „RYKI”

Dorośli

1 – Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie