Składy komisji stałych Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy

Maria Baran – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

 

 

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU

1. Andrzej Pitucha – Przewodniczący

2. Maria Baran

3. Anna Bochniarz

4. Bogdan Ciepiel

5. Janusz Krysa

6. Ewa Pluta

7. Monika Rozwałka

8. Kazimierz Wójcik

9. Piotr Wójcik

10. Joanna Zając

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Mateusz Chruściel- Przewodniczący

2. Agata Błaziak

3. Janusz Krysa

4. Marzena Wójcik

5. Kazimierz Wójcik

 

 KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Marzena Wójcik – Przewodnicząca

2. Mateusz Chruściel

3. Bogdan Ciepiel

4. Andrzej Pitucha

5. Leszek Szymaniak

6. Piotr Wójcik

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

1. Maria Baran – Przewodnicząca

2. Agata Błaziak

3. Anna Bochniarz

4. Ewa Pluta

5. Monika Rozwałka

6. Leszek Szymaniak

7. Joanna Zając