Służebności: gminom grożą milionowe roszczenia

Kanalizacja

Właściciele gruntów, przez które przebiegają media zbudowane przed laty bez ustalenia zasad służebności gruntowych, coraz częściej występują o odszkodowania – alarmują samorządowcy.

Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala i wiceprezes Unii Miasteczek Polskich wyjaśnia, że wójtowie z powiatu włocławskiego są po kilku rozprawach i w ich wyniku gminy będą musiały płacić mieszkańcom wysokie odszkodowania z tytułu mediów budowanych przed kilkoma laty bez ustalenia zasad służebności gruntowych. Chodzi głównie o położoną na terenach prywatnych sieć wodociągową czy kanalizację. Odszkodowania są niemałe, niektóre przekraczają 100 tys. zł, co dla gmin wiejskich jest dużym obciążeniem.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl