Sołtys Dziecinina wybrany

sołtys 2

Źródło: lubartow24.pl

Po raz kolejny na sołtysa Dziecinina został wybrany Sławomir Urban. Był on jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji. Na zebraniu tej niewielkiej wsi stawiło się 13 mieszkańców. Do rady sołeckiej zostały wybrane następujące osoby: Henryk Denis, Maria Mazurek i Aleksander Łucjan.

Jak w każdym z zebrań wiejskich uczestniczył wójt Tadeusz Chruściel. W związku z jego obecnością mieszkańcy poruszyli kilka istotnych dla nich spraw. Jedno z pytań, skierowanych do wójta, dotyczyło sprawy lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gminy. Wójt zapewnił zebranych, że aktualne opracowywany projekt zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy nie przewiduje budowy „wiatraków”.

SM