Sołtysi, wąwozy i Sobieski

Droga na Kosnowiec

W dniu dzisiejszym miała miejsce VIII sesja Rady Gminy Fajsławice. Radni podjęli na niej uchwałę dotyczącą przystąpienia naszej gminy do Stowarzyszenia na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlak Jana III Sobieskiego. Decydowali o ważności wyborów sołtysów. Jednak najwięcej czasu zajęła dyskusja dotycząca przebudowy wąwozu lessowego w Siedliskach Drugich. Zebranie rozpoczęło się o 10.00 i trwało aż sześć godzin.

Szklak Jana III Sobieskiego to inicjatywa rozwijająca się od 2008 roku przez samorządy, organizacje pozarządowe i biznes. Najważniejsze działanie jakie realizuje to program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Jego celami są między innymi promowanie produktów i usług lokalnych, wzrost ich jakości i pobudzanie inicjatyw biznesowych. Program jest realizowany przez sześć gmin województwa lubelskiego Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn i Wólka.

W trakcie sesji radni podjęli także uchwałę dotyczącą ważności wyborów sołtysów w naszej gminie. Uznali oni, że wybory były ważne. Swoją decyzję oparli o stosowną opinię prawną. Uchwała ta zostanie teraz przesłana do Wojewody Lubelskiego, który zbada czy została ona podjęta zgodnie z prawem.

Najwięcej czasu zajęła dyskusja dotycząca przebudowy wąwozów lessowych. Padło w niej wiele argumentów, ale nie podjęto w tym zakresie żadnych wiążących decyzji. Jedną z rozważanych zmian jest przebudowa kilku innych wąwozów, zamiast jednego w Siedliskach Drugich.

SM