Spisz stan licznika i przekaż do Gminy

Licznik wody

Przekazujemy ważną informację ze strony internetowej Gminy Fajsławice:

Z powodu  przebywania na zwolnieniu lekarskim osoby zajmującej się odczytem liczników wodnych i ściekowych, wszyscy mieszkańcy Gminy Fajsławice proszeni są o spisanie stanów w/w  liczników i dostarczenie ich do Urzędu Gminy (pokój nr 4 – kasa) w celu uzyskania rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Ref. ds. gospodarki komunalnej

Bochniarz Magdalena

Źródło: http://www.fajslawice.eu/