Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

Spotkanie_opłatkowe_TPF_2016[1]

Dziś odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Jak co roku, była to okazja do podsumowań, nakreślenia planów na kolejny rok i oczywiście złożenia sobie wzajemnie życzeń świątecznych.

Spotkanie po raz pierwszy zostało zorganizowane w centrum Fajsławic w pomieszczeniach Jankes Kids. Kilkudziesięciu gości, wśród których byli miedzy innymi wójt gminy Tadeusz Chruściel i dyrektor szkoły w Fajsławicach Janusz Pędzisz, przywitał prezes Towarzystwa Adam Polski. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Najważniejszą częścią spotkania było podsumowanie działalności Towarzystwa w zeszłym roku i zakreślenie planów na najbliższe miesiące. Za najważniejsze wydarzenia zeszłego roku prezes Adam Polski uznał rajd rowerowy śladami bitwy pod Fajsławicami i konferencję naukową poświęconą budowie „Zalewu Oleśniki”. W obecnym roku wszystkie wysiłki Towarzystwa skupią się wokół organizacji IV konferencji poświęconej drzewom papieskim, planowanej na kwiecień. Spotkaniu towarzyszyły występy zespołu „Retro”, nowego zespołu pod kierownictwem Pani Alfredy Lipy.

Spotkanie_opłatkowe_TPF_2016_1[1]

Występ zespołu „Retro”

SM