Spotkanie Rady Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej

Konferencja LIR 1

Na spotkaniu głos zabrała także Krystyna Stępniak – przewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Lubelskiej Izbie Rolniczej (Źródło zdjęcia: http://www.lir.lublin.pl/)

W dniu 4 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie czwartej kadencji Rady Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej. Obrady poświęcone były głównie sprawom organizacyjnym funkcjonowania samej Rady Kobiet i określenia kierunków jej działalności przy Lubelskiej Izbie Rolniczej.

W spotkaniu wzięli udział prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Piotr Burek, wiceprezes Gustaw Jędrejek, oraz dyrektor biura LIR Waldemar Banach oraz panie  pracujące w Lubelskiej Izbie. Dyskusję poprzedziły wystąpienia Pani Zofii Gorgol pod tytułem „Kuchnia Lubelska – prosto i tradycyjnie” oraz Waldemara Banacha i Sylwester Dziewulski – „Sprzedaż bezpośrednia i produkty regionalne”.  Panowie omówili także projekty nowych przepisów dotyczących przetwarzania i sprzedaży żywności przez rolników pochodzących z własnej uprawy i chowu.

Konferencja LIR 2

(Źródło zdjęcia: http://www.lir.lublin.pl/)

Podczas dyskusji Panie zwróciły uwagę na konieczność propagowania wiedzy na temat rejestracji produktów regionalnych i rozpowszechniania ich.

Panie rozmawiały także na temat możliwości przetwarzania żywności na małą skalę oraz o ograniczeniach prawnych w prowadzeniu przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Źródło: http://www.lir.lublin.pl/