Stanowisko polityczne Komisji

WP_000379

Opublikowane wczoraj „Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice”, nie jest niczym innym, jak ucieczką radnych od odpowiedzialności. Jego celem jest załagodzenie sprawy umorzeń podatków, która kilka tygodni temu, tak bardzo zbulwersowała opinię publiczną naszej gminy. Jest więc po prostu oświadczeniem politycznym i nie ma nic wspólnego z dbaniem o interes gminy i jej mieszkańców.

Jest ono tak skonstruowane, aby pokazać, że radni coś robią, podczas gdy tak naprawdę nie robią nic, żeby wyjaśnić sprawę. Byleby tylko nie popaść w konflikt z wójtem. W oświadczeniu komisji znalazło się jedynie kilka ogólników, sugerujących czytelnikowi, że wszystko jest w porządku. Jednak w oświadczeniu nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. Nie wynika z niego ile spraw zostało skontrolowanych, w jakim zakresie i czy stanowisko radnych zostało podjęte jednogłośnie.

Gdyby radnym rzeczywiście zależało na rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, powinni zarządzić kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Fajsławice, sprawdzić dokumentację każdej sprawy i wszystko opisać w protokole kontroli. Żadnym usprawiedliwieniem jest powoływanie się na brak wiedzy fachowej na temat finansów gminy. W sprawach trudniejszych powinni poprosić o opinie biegłych lub organów zajmujących się kontrolowaniem takich spraw.

Niestety nie jest to pierwszy tego typu przypadek, gdy radni zamiast podejmować rzeczowe decyzje, dbają jedynie o swój wizerunek.