Stanowisko Rady?

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Co wniosła do sprawy budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Fajsławice? Na szczęście niewiele. Choć Wójt zapowiadał, że pospadamy z krzeseł, nic takiego się nie stało. Najważniejsze, że Rada Gminy nie podjęła próby przeforsowania uchwały umożliwiającej realizacje inwestycji.

Zajęła za to swoje stanowisko w sprawie, które zakończyło się następującą sentencją: „Dlatego też wsłuchując się w zgłaszane przez naszych mieszkańców uwagi i wnioski Rada Gminy Fajsławice sprzeciwia się budowie turbin wiatrowych we wskazanej ilości i odległości od zabudowań.”

Pod powyższym stanowiskiem Radni powinni naszym zdaniem zawrzeć jeszcze następujące podziękowania „Dziękujemy także osobom związanym ze stowarzyszeniem „Gmina Fajsławice bez wiatraków”, które dzięki swojemu uporowi dotarły do dokumentów wskazujących na zbyt bliskie położenie elektrowni od domów, nagłośniły sprawę i uświadomiły nam, że popełnilibyśmy niewybaczalny błąd przyjmując pod koniec września uchwałę o zmianach w studium, niekorzystną dla naszych mieszkańców. Jeszcze raz dziękujemy im bardzo.” Szkoda, że o tym zapomnieli ale może innym razem.

Co jednak oznacza stanowisko zajęte przez Radnych? Nie, nie oznacza, że na terenie Fajsławic nie powstaną elektrownie wiatrowe. Oznacza tyle, że powstaną trochę później, będzie ich kilka mniej i powstaną w trochę innych miejscach. Osoby, które śledzą teksty ukazujące się na naszej stronie, bez problemu zauważyły, że tak naprawdę jest to stanowisko Inwestora zaprezentowane na spotkaniach, które odbyły się na Ignasinie i Woli Idzikowskiej w dniu 17 listopada. Inwestor potwierdził wówczas, że odstępuje od budowy 6 elektrowni, które przeniesie na teren gminy Trawniki, a żeby to było możliwe zostanie sporządzona nowa dokumentacja planistyczna. Powinno to zająć od pół roku do roku.

Stanowisko zajęte na dzisiejszej sesji przez Radę Gminy to nic innego jak próba wykorzystania opisanej powyżej sytuacji do polepszenia wizerunku Radnych. Znów o wszystkim zdecydował Inwestor, ale do tego już się przyzwyczailiśmy.

Dziękujemy wszystkim obecnym mieszkańcom za przybycie i przypominamy, że w niedzielę widzimy się o godzinie 14.00 na spotkaniu w Suchodołach. Zapraszamy!

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 29.11.2013 r.