Staże dla bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłosił nabór wniosków na staż dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 r. życia, będących osobami które długotrwale pozostają bez pracy lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe. W szczególności preferowane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Okres stażu  powinien wynosić minimum 3 m-ce, nie dłużej jednak niż do 28 grudnia 2015 r. Preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po odbytym stażu.

Termin przyjmowania wniosków: 09.09 – 16.09.2015 r.