Staże dla osób bezrobotnych powyżej 30-tego roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na staż

dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia, będących

  • osobami długotrwale bezrobotnymi
  • osobami o niskich kwalifikacjach (tj. posiadającymi wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne)

w szczególności preferowane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

  • Okres stażu 6 m-cy,

Organizacja miejsc stażowych w szczególności u pracodawców gwarantujących zatrudnienie po odbytym stażu.

  • Wymagania w stosunku co do dalszego zatrudnienia:
  • stosunek pracy – co najmniej na okres 3 m-ce,  w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
  • stosunek cywilnoprawny (minimum 3 m-ce oraz wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisywania umowy

Termin przyjmowania wniosków: 06.05 – 13.05.2016 r.

Więcej: http://www.pupkrasnystaw.pl/artykul/368