Staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na staż dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia, będących osobami długotrwale bezrobotnymi lub osobami o niskich kwalifikacjach (tj. posiadającymi wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne). Okres stażu do 6 m-cy, nie dłużej niż do 23.12.2016 r. Organizacja miejsc stażowych w szczególności u pracodawców gwarantujących zatrudnienie po odbytym stażu. Termin przyjmowania wniosków: 24.06 – 01.07.2016 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  82 576 69 – 17 wew. 253.