Strażacy dostaną podwyżkę

OSP 3

Na sesji w dniu 3 czerwca 2016 r. radni gminy Fajsławice zdecydowali o podwyżkach dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotychczasowe stawki obowiązywały od 2008 r. i wynosiły 10 zł za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej i 5 zł za godzinę udziału w szkoleniu. Teraz dzięki radnym stawki te wzrosną dwukrotnie, do odpowiednio 20 i 10 zł. Nowy przepis wejdzie w życie w ciągu 2 tygodni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego.

SM