Strażacy podsumowali 2018 rok

W dniu 24 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbyło się posiedzenie Krasnostawskiego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego celem było podsumowanie rocznej jego działalności. Wójt Gminy Fajsławice jako gospodarz spotkania powitał wszystkich zebranych, składając jednocześnie podziękowania strażakom za ich bezinteresowną służbę.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP w powiecie krasnostawskim na czele z prezesem Januszem Szpakiem i wiceprezesem Zbigniewem Ostrowskim oraz członkiem Zarządu Głównego OSP RP – Kazimierzem Mielnickim. Obecny był również przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Witold Boruczenko. Państwowa Straż Pożarna reprezentowana była przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego oraz Komendanta Powiatowego bryg. Dariusza Pylaka i jego zastępcę bryg. Adama Niemczyka.

Obecni byli również reprezentanci służb mundurowych: rzecznik KPP w Krasnymstawie – Piotr Wasilewski i zastępca dyrektora Aresztu Śledczego – Krzysztof Matczuk. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć także radnego wojewódzkiego Krzysztofa Grabczuka, dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie Piotra Mateja, dyrektora ZDP Piotra Banacha, Marcina Wojewodę – prezesa BS w Izbicy oraz Cecylię Jagiełło – dyrektora BS w Fajsławicach. W spotkaniu wzięli udział wójtowie i przewodniczący rad gmin.

Po obradach Zarządu Kapelan Powiatowy ks. Kanonik Henryk Kozyra odmówił modlitwę, a następnie wszyscy w świątecznej atmosferze podzielili się opłatkiem.

Zakończeniem uroczystości był występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, którzy zaprezentowali piękne przedstawienie jasełkowe wprawiając wszystkich w wyjątkowy nastrój. Smaczny poczęstunek dla gości przygotowała firma Pana Dariusza Janiszka.

AG