Stypendia dla najlepszych

Punkt przedszkolny

W czasie uroczystości dnia patrona w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel wręczył stypendia najlepszym uczniom w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Stypendia otrzymali: Michał Szyszko, Damian Szyszko, Weronika Kołodziejczyk, Weronika Dubaj, Julia Błaziak, Natalia Krzykała, Inga Kokuszko – ze szkoły podstawowej oraz Anita Pędzisz, Danuta Sobczak, Joanna Adamiak, Agnieszka Warchocka, z gimnazjum.

W naszej gminie stypendia te przyznawane są już drugi rok z rzędu. Rada Gminy przeznacza na ten cel pewną pulę pieniędzy, która jest dzielona pomiędzy szkoły w Siedliskach i w Fajsławicach. Te następnie rozdzielają je pomiędzy uczniów. W szkole podstawowej, aby otrzymać stypendium, należy osiągać średnią z ocen w semestrze na poziomie 5,2. Warunkiem wymagalnym jest też wzorowe zachowanie.

Wręczone stypendia za I semestr wyniosły 300 zł, jednak kwota ta jest zmienna w zależności od liczby dzieci spełniających kryteria.

Fajsławice są jedyną gminą w naszym powiecie, która przyznaje takie stypendia. Oprócz naszej gminy, ten sposób wspierania zdolnych uczniów prowadzi jedynie powiat krasnostawski.