Suchodoły jednomyślne

Na dzisiejszym spotkaniu we wsi Suchodoły mieszkańcy jednomyślnie podjęli uchwałę, w której stwierdzili, że „nie wyrażają zgody na budowę turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi Suchodoły”. Uchwałę poparli wszyscy obecni podczas głosowania mieszkańcy wsi, w liczbie 50 osób. Jest to chyba najbardziej istotny głos, jaki wyrazili mieszkańcy naszej Gminy do tej pory, ponieważ to właśnie na terenie tej wsi miały pierwotnie stanąć 22 siłownie, otaczając ją z dwóch stron.

Suchodoły jednomyślne

Dotychczasowe konsultacje z mieszkańcami, jakie miały miejsce we wsiach Ignasin, Wola Idzikowska i Suchodoły, nie pozostawiają wątpliwości, że mieszkańcy naszej Gminy nie chcą u siebie farmy wiatrowej. Miejmy nadzieję, że dotrze to w końcu do świadomości Radnych i przestaną oni bagatelizować dotychczasowe protesty.

Stanowisko, jakie zajęli w ostatni piątek Radni, w myśl którego „…sprzeciwiają się budowie turbin wiatrowych we wskazanej ilości i odległości od zabudowań”, nie oznacza, że elektrownie wiatrowe nie powstaną na terenie Gminy. Oznacza jedynie, że liczba tych elektrowni zostanie zredukowana o kilka sztuk, a dalsze działania w tym zakresie władze podejmą już po wyborach samorządowych jesienią 2014 r. Mniej więcej tyle czasu zajmie przygotowanie nowej dokumentacji planistycznej.

Szkoda tylko, że Radni załatwiając w ten sposób sprawę nie pomyśleli, że zbliżające się wybory zamienią w plebiscyt dotyczący budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 01.12.2013 r.