Sukces! Mamy dwóch radnych w Radzie Powiatu w Krasnymstawie

Powiat krasnystawPotwierdziły się wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia. Nasza gmina będzie miała swoich dwóch reprezentantów w Radzie Powiatu w Krasnymstawie. Będą nimi Janusz Pędzisz i Grzegorz Lipa. 

O ile można było być pewnym, że ten pierwszy ponownie zasiądzie we władzach powiatu, to miejsce Lipy stało pod znakiem zapytania. Wykorzystał on jednak dobrze okres kampanii i udało mu się przekonać wystarczająca ilość osób do otrzymania mandatu.

Miejmy nadzieję, że obydwaj panowie połączą swoje siły i będą współpracować na rzecz swojej gminy.