Super Tydzień o umorzeniach

Super Tydzień

W dzisiejszym wydaniu krasnostawskiego Super Tygodnia, można znaleźć artykuł dotyczący umorzeń podatków w naszej gminie. Jako że nasz Serwis odegrał w sprawie dużą rolę, w tekście znajdziecie też kilka informacji na nasz temat. Żeby poznać treść całego tekstu musicie udać się do kiosku, bo tygodnik ten, niestety niewiele swoich publikacji udostępnia w Internecie. Dla zachęty niewielki fragment artykułu:

– Od momentu uruchomienia portalu nagle zaczęły się pojawiać projekty uchwał oraz dokumenty. Najwięcej komentarzy pojawiło się po opublikowaniu umorzeń podatkowych za lata 2010-2012. Na listach bez trudu można odnaleźć nazwiska radnych i lokalnych przedsiębiorców. W niektórych miejscach kwoty sięgają nawet kilku tysięcy złotych i umarzane były co roku. Tymczasem wójt wytłumaczył swoje decyzje bardzo lakonicznie, czyli „ważnym interesem podatnika” – mówi Michał Stępniak. Pod artykułem natychmiast pojawiły się zgryźliwe komentarze. – Nie no rewelacja. Akurat w niektórych przypadkach podatki umorzono tym, których naprawdę „nie stać”. Nóż się w kieszeni otwiera po prostu. Że też radni nasi z panem wójtem na czele wstydu nie mają. TFU – napisała z przekąsem „isia”.

Strona internetowa tygodnika: http://www.supertydzien.pl/