Świetlice do remontu

Do połowy maja 2014 r., planowane jest zakończenie prac związanych z remontem świetlic wiejskich w Woli Idzikowskiej i Ksawerówce, czyli popularnych remiz OSP. Prace mają objąć między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i remont lub wymianę podłóg.

Na razie gmina ogłosiła przetarg. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija w dniu 28 marca 2014 r. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.