Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

– Z biegiem czasu Konstytucja 3 Maja stała się żywym składnikiem narodowego dziedzictwa, świadectwem twórczych możliwości i politycznych umiejętności naszego narodu – podkreślił wojewoda lubelski Wojciech Wilk w przemówieniu, które wygłosił w czasie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym, w czasie której wojewoda Wilk odczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Następnie zebrani przeszli do Archikatedry Lubelskiej, gdzie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik odprawił mszę w intencji Ojczyzny.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na plac Litewski, gdzie po podniesieniu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach Hymnu Narodowego głos zabrał wojewoda Wojciech Wilk.

– W najbardziej tragicznych momentach historii Konstytucja 3 Maja chroniła Polaków przed zwątpieniem. O tym, jak była ważna pamięć o Majowej Konstytucji świadczą jej obchody organizowane pod zaborami. Przypomina o tym również pomnik Konstytucji, przy którym się znajdujemy, wzniesiony w 1916 roku przez społeczeństwo w 125 rocznicę jej uchwalenia – mówił wojewoda.

3 maja 2

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Po apelu pamięci przedstawiciele władz państwowych na czele z wojewodą i władze samorządowe oraz delegacje instytucji, organizacji, partii politycznych i służb złożyły kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie oficjalnych uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja odbyła się defilada kompanii honorowych.

Wojewoda Wojciech Wilk rozdał również mieszkańcom Lublina uczestniczącym w obchodach biało – czerwone flagi i wstążeczki do wpięcia w ubranie w barwach narodowych.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/