Święto plonów w Łopienniku

Święto plonów Łopiennik 2016

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

21 sierpnia 2016 roku odbyło się Gminne Święto Plonów w Łopienniku. Mszę świętą dziękczynną w intencji rolników sprawował Proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym ks. Adam Brzyski oraz ks. Mirosław Bucior. Podczas liturgii został poświęcony chleb z tegorocznych zbiorów oraz wieńce dożynkowe. Następnie rozpoczął się obrzęd dożynkowy i prezentacja wieńców dożynkowych na scenie amfiteatru. Jako pierwszy prezentowany został wieniec z Borowicy (wieniec prezentowało Towarzystwo Przyjaciół Borowicy) , następnie wieniec z Łopiennika Górnego (prezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Górnego), Łopiennika Dolnego (prezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Dolnego), a na koniec prezentował się wieniec Gminny (niesiony przez dzieci z zespołu tanecznego MŁYN). Później nastąpiło przekazanie chleba przez tegorocznych starostów Dożynek panią Elżbietę Lech z Dobryniowa oraz pana Dariusza Jakimcio z Łopiennika Górnego. Starostowie przekazali chleb na ręce Wójta Gminy Łopiennik Górny pana Jana Kuchty oraz Starosty Powiatu Krasnostawskiego Pana Janusza Szpaka. Podczas obrzędu chleb został pokrojony przez Starostów Dożynek, a następnie rozdany wśród uczestników Święta Plonów. Po zakończeniu obrzędów Wójt Gminy Jan Kuchta podziękował rolnikom za włożony trud przy tegorocznych zbiorach. Następnie powitano zaproszonych gości, wśród których byli: ambasador Republiki Mołdawii Iurii Bodrug wraz z małżonką, Henryk Młynarczyk Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, Elżbieta Prus reprezentująca Urząd Marszałkowski w Lublinie, Janusz Szpak Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Henryk Czerniej Wicestarosta Powiatu Karsnostawskiego, Maria Chomina Maroz Dyrektor Szkoły w Łucku, Piotr Banach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Sławomir Kozioł Wiceprezes BS w Krasnymstawie, Mariusz Frąc Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatu Krasnostawskiego, Mariusz Kołtun p.o. Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie, Dariusz Pylak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Waldemar Czajka Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, Jerzy Szadura Prezes Gminnego Zarządu OSP w Łopienniku Górnym, Dariusz Nawrocki Komendant Gminny OSP Łopiennik Górny, Wiesława Olech Dyrektor BS o/Łopiennik Nadrzeczny, Dorota Sawa Prezes Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”, Zbigniew Szuran Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wola Żulińska-Żulin-Zagrody-Czechów Kąt, Edward Łukaszczyk Prezes Stowarzyszenia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wójtowie sąsiednich gmin, Dyrektorzy Szkół, Księża, Radni i Sołtysi na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Szadurą, Delegację Druhów Strażaków z Żywca, Zespoły, Koła Gospodyń Wiejskich.

Tegoroczną imprezę prowadził znany aktor telewizyjny Jarosław Jakimowicz. Część artystyczna rozpoczęła się od występu miejscowego zespołu tanecznego MŁYN, który prezentował się w pięknych strojach ludowych. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły: LILEJA z Ukrainy, SAMI SWOI z Dobryniowa, Kapela ŁOPIEŃCZACY, SIEDLISZCZANKI z Fajsławic, POLESIE z Borowicy, Kapela Podwórkowa ALTERNATYWY 5.

Zostały również rozstrzygnięte konkursy na wieniec dożynkowy oraz najpiękniejszy ogród w Gminie Łopiennik Górny. W tegorocznych konkursach zwyciężyli:

  1. Ogród nowoczesny:

I miejsce: Agnieszka i Ryszard Kowalczyk z Łopiennika Podleśnego

II miejsce: Janina i Roman Kosmala z Borowicy

III miejsce: Irena i Kazimierz Rozwałka z Olszanki

  1. Ogród tradycyjny:

I miejsce: Jadwiga i Tadeusz Kołodziej z Woli Żulińskiej

II miejsce: Krystyna i Bogdan Pomarańscy z Łopiennika Górnego

II miejsce: Danuta i Janusz Warchoł z Borowicy

III miejsce: Danuta Iwanek z Glinisk

Wieczorną część programu rozpoczął Robert Moskwa (znany z serialu „M jak miłość”), który oczarował publiczność swoim recitalem.  Po występie aktor chętnie rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć ze swoimi fanami. Następnie odbył się koncert OLI OST z zespołem. Na zakończenie części artystycznej odbyła się zabawa taneczna przy zespole MONDEO.

Dziękujemy darczyńcom tegorocznego Święta Plonów, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Piekarnia GRELA, Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX” Bogusław Domański, Salon Fryzjerski Monika Delekta, Metalgroup Grzegorz Wlizło, Transport Towarowy Krzysztof Chomczyński.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom, pracownikom Urzędu Gminy, obsłudze medycznej, ochronie, gastronomii. Dziękujemy wystawcom: Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego z siedzibą na Ukrainie, Michał Cieślak – kowalstwo, stowarzyszenie KANWA z Lublina, Zespół Doradztwa Rolniczego z Krasnegostawu, Centrala Nasienna z Zamościa, Katarzyna Rzepecka wyroby z filcu, Handmade, p. Kowal Wiklina.

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/