Symbol Fajsławic do renowacji

Kolumna 1

Władze Gminy Fajsławice zdecydowały się na remont osiemnastowiecznej kolumny, której wizerunek znajduje się w herbie gminy. Naprawy wymaga przede wszystkim podbudowa z kamienia wapiennego. Dalsze jej niszczenie mogłoby doprowadzić nawet do zawalenia się budowli. Koszt renowacji szacowany jest na 25 tys. zł. Środki te gmina zamierza pozyskać z Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.

Kolumna 3

Znaczenie tej budowli zdecydowanie wzrosło po wkomponowaniu jej wizerunku w herb Gminy Fajsławice. Choćby z tego powodu władze powinny darzyć ten obiekt szczególnymi względami. Wrósł on już na tyle w świadomość mieszkańców i stał się naszym lokalnym symbolem, że my także skorzystaliśmy z jego wizerunku tworząc logo naszego wydawnictwa.

Nasyp ziemny wraz z kolumną znajduje się na prywatnej działce. Dlatego władze gminy musiały dojść do porozumienia z jej właścicielem w sprawie renowacji. Zgodził się na dzierżawę gruntu na okres 10 lat. Docelowo powinno się jednak dążyć do pozyskania własności części działki. W tym celu należałoby wydzielić jej część, na której znajduje się kolumna, a także zapewnić do niej dostęp.

Odpowiednie zagospodarowanie działki, czyli zapewnienie dojazdu, zadbanie o nasyp, zamieszczenie odpowiedniej tablicy informacyjnej, mogłoby sprawić, że kolumna stałaby się atrakcją turystyczną. Sprzyjałoby temu jej położenie w bliskiej odległości od drogi krajowej.

Kolumna 2