Szczepienia lisów

lisy szczepienie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w terminie od 12 września do 20 września 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących metodą doustną.

Jednocześnie informuję, że na okres od 12 września do 17 października 2015 r. zawiesza się odstrzał lisów w ramach monitoringu.

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 12 – 20 września 2015 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów ilości 20 – 30 dawek na l km2.

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI !!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Zarzeczny

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/