Sześciolatki idą do szkoły

W piątek, 14 marca 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Fajsławicach, odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektora szkoły z rodzicami 6 i 7-latków. W zebraniu uczestniczyła również p. Monika Szlagowska – p.o. kierownika Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie.

Głównym celem spotkania było przekazanie informacji na temat gotowości dzieci 6-letnich do nauki szkolnej. Zebrani wysłuchali wystąpienia p. Moniki Szlagowskiej oraz referatów p. Jolanty Polskiej, p. Haliny Kalisz i p. Urszuli Paluch – o gotowości i dojrzałości szkolnej, organizacji nauki i podstawie programowej w kl. I.

Na koniec dyrektor szkoły, Janusz Pędzisz przedstawił propozycje organizacyjne w klasach pierwszych. Według jego założeń w roku szkolnym 2014/2015 byłyby trzy klasy pierwsze:

Ia – 14 dzieci – wych. Joanna Kulbaka

Ib – 15 dzieci – wych. Halina Błaziak

Ic – 16 dzieci – wych. Halina Kalisz

Nasza szkoła zarówno organizacyjnie, jak też merytorycznie i kadrowo jest w pełni przygotowana do przyjęcia tych klas w poczet szkolnej społeczności.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl