Szkoła dla Rodziców

Szkoła w Fajsławicach

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach zaprasza rodziców na warsztaty kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców”, które odbędą się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krasnymstawie.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie udziału w warsztatach do 4 marca 2015 r. w sekretariacie szkolnym.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/