Szkoła Podstawowa w Fajsławicach: Podsumowanie pierwszego semestru

Punkt przedszkolny

W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 do naszej szkoły uczęszczało 265 uczniów, w tym:

– oddziały przedszkolne – 69

– klasy I – III – 105

– klasy IV – VI – 91

Nasi uczniowie uzyskali dobre wyniki w nauce. Najwyższą średnią uzyskała klasa IV a – 4,75. Najlepsi uczniowie z tej klasy to:

– Kinga Wójcik – 5,36

– Patrycja Cichosz – 5,27

– Wiktoria Baran – 5,18

– Barbara Dolebska – 5,18

– Zofia Świstowska – 5,18

– Karolina Wiącek – 5,18

– Maja Wójcik – 5,00

– Olaf Depa – 4,90

Drugie miejsce zajęła klasa V a – 4,73, a najlepsi uczniowie z tej klasy to:

– Katarzyna Ruszniak – 5,36

– Wiktoria Wasil – 5,36

– Emilia Chwil – 5,27

– Szymon Szichowicz – 5,00

– Aleksandra Robak – 4,91

– Wiktoria Hanc – 4,82

– Jakub Jagiełło 4,82

– Sebastian Salecki – 4.82

Na trzecim miejscu uplasowała się klasa IV b – 4,60. Najwyższe miejsca z tej klasy uzyskali:

– Igor Jurasz – 5,09

– Wiktoria Wolińska – 5,09

– Karolina Gruszczyńska – 5,00

– Ksawery Ruszniak – 4,91

– Anna Kulbaka – 4,82

– Bartłomiej Kuter – 4,82

Czwarte miejsce zajęła klasa VI a – 4,44, a najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

– Szymon Błaziak – 5,36

– Ewelina Pasternak – 5,27

– Zuzanna Wójcik – 5,18

– Matylda Kurusiewicz – 5,10

– Milena Tomczyk – 4,82

– Wiktor Stefaniak – 4,82

Na piątym miejscu uplasowała się klasa V b – 4,30 i najlepsi z tej klasy to:

– Angelika Latkowska – 5,45

– Wiktoria Kociuba – 5,00

– Patryk Błaziak – 4,82

Szóste miejsce zajęła klasa VI b – 4,10. Najlepsze wyniki w tej klasie otrzymali:

– Daria Sawa – 5,36

– Amelia Surma – 4,91

– Artur Mazurek – 4,82

– Małgorzata Paluch – 4,82

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen za I semestr tego roku szkolnego otrzymali stypendia Wójta Gminy Fajsławice. Są to następujący uczniowie:

– Angelika Latkowska – 5,45

– Kinga Wójcik – 5,36

– Katarzyna Ruszniak – 5,36

– Wiktoria Wasil – 5,36

– Szymon Błaziak – 5,36

– Daria Sawa – 5,36

Biorąc pod uwagę zachowanie uczniów należy stwierdzić, ze jest zadowalające. w szkole mamy:

– 36 uczniów wzorowych

– 38 uczniów bardzo dobrych

– 10 uczniów dobrych

– 7 uczniów z oceną poprawną

Nasi uczniowie w I semestrze osiągnęli również wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, przeglądach oraz zawodach sportowych

– w kuratoryjnym konkursie ortograficznym uczennica klasy VI a Zuzanna Wójcik zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego,

– II miejsce w VII Międzygminnym konkursie z języka angielskiego w Biskupicach uzyskała Wiktoria Wolińska z klasy IV b, a III miejsce Matylda Kurasiewicz z klasy VI a.

– w Międzyszkolnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych w Rybczewicach uczennica klasy IV a Barbara Dolebska dostała wyróżnienie w kategorii solistka w chórze, a uczennice klasy V a Emilia Chwil, Katarzyna Ruszniak i Wiktoria Wasil otrzymały wyróżnienie za kreację aktorską,

– V miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Szachach w Supraśku zdobyła Daria Sawa,

– I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Juniorek w Szachach w kategorii młodziczek do 12 lat oraz w kategorii młodziczek do 14 lat uzyskała Daria Sawa,

– XII miejsce Pawła Dzirby w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Juniorów w Szachach Szybkich

– VI miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży w Szachach Drużynowych. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Mikołaj Dzirba, Kamil Baran, Igor Tkaczyk oraz Daria Sawa.

– w zawodach rejonowych w Szczebrzeszynie w tenisie stołowym drużynowym nasze uczennice zajęły IX miejsce w składzie: Ewelina Pasternak i Angelika Latkowska. Natomiast chłopcy wywalczyli VIII miejsce w składzie: Patryk Kostka, Karol Błaziak i Sebastian Salecki.

– w rejonowych zawodach w tenisie stołowym Weronika Hanc zajęła XIII – XVI miejsce, natomiast Wiktoria Baran XVII miejsce

– II miejsce w powiatowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców,

– II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym chłopców rocznika 2005 i młodszych zajął Stanisław Gieracz,

– II miejsce Wiktorii Baran i III miejsce Weronika Hanc w zawodach powiatowych w tenisie stołowym dziewcząt rocznika 2005 i młodszych,

– II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym drużynowym w kategorii dziewcząt klas V – VI w składzie Ewelina Pasternak i Angelika Latkowska oraz III miejsce w kategorii dziewcząt klas IV i młodszych w składzie: Weronika Hanc i Wiktoria Baran,

– II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym drużynowym w kategorii chłopców klas V – VI w składzie: Sebastian Salecki i Patryk Kostka oraz IV miejsce w kategorii klas IV i młodszych w składzie Kamil Baran i Kamil Kochański,

– w zawodach powiatowych w pływaniu stylem grzbietowym Błażej Baran zajął II miejsce,

– w zawodach powiatowych w pływaniu indywidualnym na czas Zuzanna Wójcik zajęła III miejsce, a Karolina Kiszczak VII.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż uczennice naszej szkoły z klas I – IV rozpoczęły treningi piłki nożnej w klubie Kinga Krasnystaw, które odbywają się na terenie naszej placówki, a także na hali sportowej w Krasnymstawie.

 

„Klasa na medal” w I semestrze 2015/2016r. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. osiągnięcia dydaktyczne (średnia ocen klasy), brak ocen niedostatecznych, zachowanie, spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności, brak pracy domowej, czytelnictwo oraz konkursy.

Po podsumowaniu wyników ustalono poszczególne miejsca:

I miejsce klasa IV a (nagroda w wysokości 500 zł)

II miejsce klasa V a (nagroda w wysokości 300 zł)

III miejsce klasa VI b (nagroda w wysokości 200 zł)

IV miejsce klasa V b

V miejsce klasa VI a

VI miejsce klasa IV b

– konkurs wpłyną na poprawę zachowania uczniów, co wyraża się w mniejszej liczbie sytuacji konfliktowych

Wniosek:

Konkurs należy kontynuować.

Następnie rodzice uczniów z najwyższą średnią ocen za I semestr otrzymali listy gratulacyjne. Byli to:

Anna i Mariusz Latkowscy

Monika i Adam Błaziakowie

Ewa Grzegorz Sawowie

Joanna i Krzysztof Wójcikowie

Aneta i Marek Ruszniakowie

Wiesława Wasil

W dalszej części zebrania dyrektor szkoły Janusz Pędzisz omówił nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą obowiązku szkolnego od siódmego roku życia, prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia, obowiązku przedszkolnego dla dzieci 6-letnich i prawa dzieci w wieku 3-5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dyrektor wyraził też słowa podziękowań rodzicom za współpracę i pomoc w organizacji imprez i uroczystości. Szczególne podziękowania skierował pod adresem przewodniczącego Rady Rodziców – Leszka Wójcika, który bardzo aktywnie włącza się w działania szkoły i skutecznie integruje rodziców w prace społeczne.

Dyrektor zaapelował do zebranych o podpisanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o instalację urządzeń rejestrujących w centrum Fajsławic.

Następnie odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/