Szkoła w Boniewie zlikwidowana

Wejście główne szkoły w Boniewie

Niemal 60-letnia historia Szkoły Podstawowej w Boniewie/Ignasinie dobiega końca. W ostatnich dniach lutego wójt gminy Fajsławice odmówił przedłużenia umowy użyczenia budynku, a pod koniec marca radni zdecydowali, że dzieci z terenu naszej gminy mogą uczyć się jedynie w szkołach w Fajsławicach i Siedliskach.

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego szkoły na Boniewie

Szkoła Podstawowa na Boniewie powstała w 1961 roku. Jest jedną z „tysiąclatek” czyli szkół-pomników, wybudowanych z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Aby marzyć w ogóle o własnej szkole musieli zdobyć działkę i własnym sumptem wybudować fundamenty. To był warunek Ministerstwa Edukacji, które zobowiązało się do pokrycia reszty kosztów.

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego szkoły na Boniewie

Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły został Edward Bańka z Ignasina. W jej skład weszli również również Jan Kiszczak, Leon Surma, oraz Marian Podsiadły z Boniewa, Józef Solecki, Stefan Psujek oraz Krystyna Rybak, ale to głównie Bańka jako przewodniczący jeździł do ministerstwa. Działkę o powierzchni 2ha zakupiono od państwa Miedziaków z Boniewa. Środki pozyskiwano głównie z imprez, między innymi z organizacji zabaw sylwestrowych. Pierwszym kierownikiem placówki była Stefania Berezowska, po około dwóch latach funkcję tę przejął Jan Kiszczak, który sprawował ją do lat 80-tych.

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego szkoły na Boniewie

W 2011 roku organem założycielskim szkoły przestała być gmina, a w jej miejsce weszła prywatna spółka cywilna Edukacja – utworzona przez panie Barbarę Olech i Lidię Poplawską-Sławek, pochodzące z sąsiedniej gminy Piaski. Przyczyną zmian była coraz mniejsza ilość dzieci uczęszczających do tej placówki. Okres umowy użyczenia budynku upływał z końcem sierpnia i dlatego dyrekcja szkoły już na początku tego roku zwróciła się o jej przedłużenie. Pod koniec lutego przyszła decyzja odmowna, podpisana przez sekretarza Jacka Kęcika, z upoważnienia wójta gminy Fajsławice. W tym roku szkolnym do szkoły na Boniewie uczęszczało 24 dzieci, w tym kilkoro dzieci z gminy Piaski.

O tym, że placówka się nie utrzyma przesądziła ostatecznie uchwała Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2017 r. W jej załączniku nr 1 określono sieć szkół podstawowych i granice ich obwodów. Boniewo i Ignasin zostały włączone do okręgu szkoły w Fajsławicach. Rodzice świadomi nieuchronności zmian zdecydowali już o przeniesieniu dzieci do innych placówek. Gmina zapewnia, że wszystkie dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnego dojazdu do Siedlisk lub Fajsławic.

Ostatnią kwestią, jaka musi być jeszcze rozstrzygnięta w związku z likwidacją szkoły, są dalsze losy budynku. Nie ma co ukrywać, władze gminy nie poradziły sobie z wykorzystaniem lokali dawnych szkół w Fajsławicach i Suchodołach. Plany były wielkie, ale obydwa budynki nadają się już tylko do rozbiórki. To może martwić, jednak w tym przypadku może być zupełnie inaczej, bo budynek w Boniewie ma kilka niewątpliwych zalet. Najważniejsza to znakomita lokalizacja przy ruchliwej drodze krajowej nr 17. Budynek od wielu lat nie przechodził gruntownych remontów, ale mimo to jego stan należy ocenić jako dobry. Władze gminy z łatwością powinny znaleźć inwestora dla tej nieruchomości.

MOIM ZDANIEM

W dyskusji o przyszłości budynku powinni także aktywnie uczestniczyć mieszkańcy okolicznych wsi, którzy odegrali bardzo dużą rolę w jego powstaniu i przez lata o niego dbali. Dlatego każda decyzja, o jego sprzedaży czy oddaniu na dłuższy czas w najem, w mojej ocenie powinna uwzględniać ich interesy i być z nimi konsultowana.

SM