Szkolenie obronne dla samorządowców

szkolenie obronne

Szkolenie obronne dla samorządowców w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/)

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się szkolenie z zakresu obronności państwa dla samorządowców: wójtów, burmistrzów i prezydentów z terenu województwa lubelskiego.

Spotkanie otworzył wojewoda lubelski Wojciech Wilk podkreślając znaczenie obronności dla bezpieczeństwa kraju, poszczególnych województw, powiatów i gmin. Wojewoda dodał, że oprócz zagrożeń związanych z sytuacją międzynarodową trzeba pamiętać o innych możliwych zagrożeniach, m.in. ze strony terroryzmu.

W trakcie szkolenia pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego opisali samorządowcom podstawy prawne opisujące zasady wprowadzania stanu wojennego w razie potrzeby, a także systemy obronne obowiązujące w państwie, w tym rolę administracji publicznej w przypadku wystąpienia kryzysu militarnego.

Źródło: LUW