Szkolna przerwa świąteczna

Punkt przedszkolny

Ministerstwo Edukacji Narodowej planując kalendarz roku szkolnego 2014 – 2015 ustaliło przerwę świąteczną w dn. 22 – 31 grudnia 2014 r. Jeśli mają Państwo potrzebę zaopiekowania się dziećmi w tych dniach proszę o zgłoszenie dyrektorowi szkoły tego faktu do dn. 17 grudnia 2014 r. Jednocześnie nadmieniam, że w dn. 2 i 5 stycznia 2015 r. ustalono w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W te dni będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl