Teraz łatwiej wyprodukujesz i sprzedasz

2014_241

Rolnicy wielokrotnie domagali się zmian w polskim prawie, które umożliwiłyby im sprzedaż własnych produktów. Zdjęcie zrobione podczas protestu rolników w miejscowości Bogucin w gminie Garbów (Źródło zdjęcia: naszgarbow.pl)

Podpisane dziś rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wprowadza szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.

Zaproponowane zmiany w dużej mierze wychodzą naprzeciw postulatom organizacji rolniczych i konsumenckich. Były szeroko konsultowane z organizacjami społecznymi i zostały wprowadzone przy ich zaangażowanej współpracy. Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży konsumentom na rynkach lokalnych. Świadczy o tym stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających taką działalność. Ponadto polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

Rozszerzeniu uległ katalogu produktów, wprowadzono podwyższenie limitów wielkości produkcji, określono minimalne wymagania higieniczne i szereg innych ułatwień.

Do końca września br. zarejestrowanych do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostało 7360 podmiotów.