Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2015/2016 „Wyprawka szkolna”

Książki

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2015/2016 „Wyprawka szkolna” kierowany jest do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w okresie wakacji, można składać go za pośrednictwem Referatu ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Fajsławice. Tam też jest do pobrania  druk wniosku  – pracownicy udzielają szczegółowych informacji.

Termin składania wniosków wyznaczony przez Wójta Gminy Fajsławice upływa dnia 4 września 2015 r.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/