To może być koniec wiatraków: „kto zapłaci odszkodowania…”

Sprawa dotyczyć może aż 200 do 250 samorządów. Chodzi o obowiązek 3 km odległości od zabudowań dla farm wiatrowych.

Gminy przyjazne energetyce wiatrowej apelują do sejmu i rządu o odrzucenie projektu przepisów nakazujących obowiązek 3 km odległości od zabudowań dla farm wiatrowych.

Zapis o obowiązku zachowania 3-kilometrowej odległości dla farm wiatrowych ma się znaleźć w nowelizacji kilku aktów prawnych – m.in ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i Prawie Budowlanym. Branża OZE i posłowie nazywają projekt regulacji ustawą odległościową.

Zdaniem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energetyce Odnawialnej (SGPEO) przyjęcie obowiązku 3-kilometrowej odległości od zabudowań lub lasów spowoduje w wielu gminach zablokowanie inwestycji w energetykę wiatrową.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl