To się nam nie opłaca!

Już kilkukrotnie informowaliśmy na naszej stronie, że władze Gminy przed podjęciem decyzji o wpuszczeniu firmy wiatrowej na nasz teren, nie przeprowadziły analizy ekonomicznej wpływu inwestycji na finanse Gminy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w wielu gminach okazało się, że po wybudowaniu farmy wiatrowej zyski okazywały się kilkukrotnie mniejsze niż zapowiadane przez Inwestora, a w niektórych gminach okazało się nawet, że uzyskują one mniejsze wpływy do budżetu.

Dlatego już od końca sierpnia domagaliśmy się informacji na ten temat od naszych władz. Na spotkaniu 11 września w Urzędzie Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Wójcik oświadczył, że analiza taka została przez nasze władze wykonana, jednak on jej jeszcze nie widział. Z kolei przedstawiciel Inwestora ogłosił wtedy, że Gmina Fajsławice zyska na inwestycji 4 000 000 złotych rocznie! Nieźle.

Na sesji Rady Gminy w dniu 25 września, Wójt Pan Tadeusz Chruściel, przyznał się, że analizy takiej nasi włodarze nigdy nie przeprowadzili ale ponieważ strasznie ich o to męczymy postarają się takową przygotować.

W końcu doczekaliśmy się. W piśmie z dnia 1 października 2013 r. nasze władze po raz pierwszy przedstawiły swoje wyliczenia i potwierdziły nasze przypuszczenia. W związku z budową farmy wiatrowej i zwiększeniem się kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości nasz budżet straci subwencję wyrównawczą, wynoszącą 2 270 000 złotych rocznie. To właśnie z powodu utraty subwencji dochody niektórych gmin spadają a nie rosną po wybudowaniu farmy wiatrowej. Według wyliczeń udostępnionych przez władze Gminy, po odjęciu od spodziewanej kwoty przychodów utraconej subwencji okazało się, że budżet zyska 880 000 zł rocznie. Przy obiecanych wcześniej przez Inwestora 4 mln, nie wygląda to już tak dobrze. Ale idźmy dalej.

Ponieważ przesłane informacje były dość skąpe, wystąpiliśmy o szczegółowe wyliczenia. Dotarły one do nas na początku listopada. Nowe wyliczenia nazwano „Wstępną szacunkową analizą ekonomiczną wpływu farmy wiatrowej na budżet gminy Fajsławice – aktualizacja z 30.10.2013 r.”. Po trzech latach od wpuszczenia inwestora na teren Gminy nasze władze dysponują jedynie „Wstępną szacunkową analizą”? Ciekaw jestem ile czasu będziemy czekać na „Ostateczną rzeczywistą analizę”. W tym dokumencie już nieco lepiej wyglądają dochody Gminy, bo zwiększają się co roku o 1 430 960 zł rocznie. Ale jak podrasowano ten wynik? Przy wyliczeniach uwzględniono plany Ministra Finansów dotyczące obcięcia subwencji wyrównawczej o około 447 000 zł, czyli założono najgorszy wariant z możliwych.

Jest jeszcze jedna rzecz, która dyskwalifikuje ten dokument. Widać, że żaden księgowy nie pomagał w wyliczeniach ponieważ, przewidywane wpływy z roku na rok nie uwzględniają amortyzacji! A jak wiemy to zmniejszenie dochodów o kilka procent na rok.

Jest jaszcze jedna bardzo ważna rzecz. Inwestor już zrezygnował z budowy 6 elektrowni wiatrowych (przyznał tym samym nam rację, że były one położone zbyt blisko domów). Na podstawie wyliczeń udostępnionych przez władze spodziewany przychód dla gminy z tytułu podatków od nieruchomości z jednej elektrowni wiatrowej to 70 720,00 zł, sześć elektrowni mniej oznacza, że od powyższych wyliczeń spodziewanych dochodów należy odjąć jeszcze 424 320,00 zł.

Biorąc pod uwagę, że kwota ta co roku będzie mniejsza ze względu na amortyzację, koszty zatrudnienia pracownika lub pracowników, którzy będą zajmować się księgowością podatkową w Gminie (przybędzie kilkuset podatników podatku od nieruchomości), odszkodowania z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości, koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego itd., wcale się nie zdziwię jeżeli za parę lat zaczniemy dopłacać do tego interesu. Ale tego pewnie dowiemy się dopiero z „OSTATECZNEJ RZECZYWISTEJ ANALIZY EKONOMICZNEJ WPŁYWU FARMY WIATROWEJ NA BUDŻET GMINY FAJSŁAWICE.”

Nam się to po prostu nie opłaca!

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 24.11.2013 r.