Towarzystwo z Fajsławic w gronie laureatów

zwycięstwo

Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu na projekty: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi, a dofinansowywanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z laureatów konkursu jest nasze Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic.

FIO_MPiPS_logo1

Do rozdysponowania na różnotematyczne projekty grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych przypadała w roku 2014 w województwie lubelskim kwota 337 tys. złotych. Wpłynęło ponad 600 projektów, z których po ocenie formalnej i merytorycznej nagrodzono grantami do 5 000 zł – łącznie jedynie 78 projektów.

Miło jest nam donieść, że w gronie laureatów konkursu znalazł się projekt opracowany przez: Wiesława Sysę, Marcina Króla i Natalię Kasperek we współpracy z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic pod nazwą: „Mobilne Muzeum Bitwy pod Fajsławicami 24 VIII 1863 roku i Powstania Styczniowego w województwie lubelskim”.

Zapraszamy młodych pasjonatów lokalnej historii i wszystkie osoby zainteresowane tym projektem do wzięcia w nim udziału w roli społecznych wolontariuszy, najlepiej poprzez udział w otwartym spotkaniu inaugurującym projekt już w najbliższą niedzielę 14 września 2014 r. o godz. 1300 w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach lub kontakt z osobami z grupy nieformalnej lub e-mailowy na adres (polski.adam@op.pl) ze mną.

Adam Polski

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic