Trawniki: Rusza nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych

azbest

Urząd Gminy Trawniki informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie w 2016 r.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu.

Osoba która zdecyduje się złożyć wniosek powinna zapoznać się z w/w uchwałą w szczególności zwrócić uwagę na kryteria na podstawie których będzie oceniany złożony Wnioski, w tym kryteria dochodowe, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – § 8 ww. Regulaminu.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać na stronie internetowej:  http://www.azbest.lubelskie.pl.

Uchwała Nr LXXVI/1602/2016 – „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu”

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Źródło: http://www.trawniki.pl/