Trawniki: Władze ujawniły na co wydają pieniądze

Trawniki Centralny Rejestr Umów 2

Druk rejestru umów obowiązujący w gminie Trawniki

Władze gminy Trawniki opublikowały Rejestry Umów z lat 2015-2016. Dzięki temu, wszyscy mieszkańcy będą mogli skontrolować na co władze gminy wydaja pieniądze.

Rejestry umów wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu. W Polsce wprowadziło je już kilkaset gmin, powiatów i innych instytucji publicznych. Nie ominęło to także województwa lubelskiego, gdzie podobne rejestry prowadzą między innymi władze miast Lublin, Łęczna czy Lubartów. Także małe gminy wiejskie coraz częściej decydują się na ten krok. Dzisiaj taki wykaz pojawił się także w gminie Trawniki.

Rejestry umów to najczęściej tabele, publikowane w Internecie na stronach urzędu, udostępniane również w jego siedzibie. Można w nich sprawdzić z kim urząd zawarł umowę, na jaką kwotę, okres i co jest przedmiotem zlecenia. W rejestrze są umieszczane wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem umów o pracę. Dzięki temu, mieszkańcy wiedzą dokładnie, na co wydawane są pieniądze z ich podatków. Wiedzą, jak zarządzana jest gmina. Mogą na bieżąco analizować, jak gospodarowane są gminne pieniądze lub wskazywać miejsca, w których możliwe są oszczędności. Sprzyja to bardziej racjonalnemu zarządzaniu środkami.

Rejestr umów za rok 2015

Rejestr umów za rok 2016