Trawniki: Zasiłek na usamodzielnienieJuż za kilka tygodni mieszkańcy Trawnik będą mogli ubiegać się o specjalny zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie.

Żeby go otrzymać, trzeba będzie złożyć specjalny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. Musi on zawierać określenie celu i sposobu wykorzystania tych środków. Może być przyznany jeżeli propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 4- krotności kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej czyli obecnie 316 zł. Zasiłek nie będzie przysługiwał jeżeli osoba lub rodzina otrzymała wsparcie finansowe w tej formie lub gdy uzyskała na ten cel środki finansowe z innego źródła.

Zasiłek podlega zwrotowi w przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Uchwała o zasiłku wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

SM