Trzech kandydatów do Izb Rolniczych walczy wasze poparcie. Głosuj dziś do godz. 18.00!

Głosowanie Izby Rolnicze 1

Lokal wyborczy w dawnej sali kina w Fajsławicach

Od 8.00 rano można głosować na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Krasnostawskim.  O dwa mandaty ubiega się troje kandydatów – Janusz Krysa z Fajsławic, Krystyna Stępniak z Ignasina, którzy zasiadali w radzie w kończącej się właśnie kadencji – i Joanna Zając z Bielechy. 

Głosowanie Izby Rolnicze 2

Komisja wyborcza

Uprawnionymi do głosowania są płatnicy podatku rolnego, których jest w naszej gminie prawie 3,5 tys osób. Do godziny 12.30 swój głos oddało zaledwie 21 wyborców. To niewiele, ale jest to frekwencja zbliżona do poprzednich wyborów, gdzie swoje głosy oddawało nie więcej niż 50 osób. Jedną z przyczyn niskiej frekwencji jest zapewne niska świadomość tego – czym zajmują się Izby Rolnicze. Niewiele osób wiedziało też o wyborach. W naszej gminie zostały rozwieszone tylko dwa plakaty informujące o terminie wyborów. Obydwa zawisły w centrum Fajsławic.

Głosowanie Izby Rolnicze 4

„Do lokalu wyborczego” łatwo trafić, ale niewielu się to udało

Izba rolnicze powstały w 1995 roku. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów rolników. Krajowa Rada Izb Rolniczych Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W interesie samych rolników jest zatem, aby izby rolnicze miały silny mandat społeczny, dzięki któremu będą mogły mocniej wpływać na politykę państwa w sprawach rolnictwa.

Głosować można do godziny 18.00.

SM