Ubezpieczenia rolne po nowemu. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Prezydent PR Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nią rolnicy będą mogli ubezpieczać uprawy od jednego bądź kilku ryzyk.

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że ustawa ma na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

– Ustawa umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%, w najbardziej powszechnych uprawach rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe). Tym samym celem ustawy jest ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – czytamy w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP.

Nowe przepisy zakładką, że dopłaty do składek ubezpieczenia, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych przez rolnika rodzajów ryzyk, będą przysługiwały w wysokości do 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego lub kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą maksymalnych stawek taryfowych. Jeśli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą stawki maksymalne sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Z kolei w przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata do składki będzie przysługiwała do 65% składki do stawek taryfowych odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki zapłaci w całości gospodarz. Analogiczne do wyżej wskazanych zasad będą obowiązywały w przypadku przekroczenia maksymalnych stawek ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyka.

Zasady wprowadzane przedłożoną ustawą znajdą także zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych w roku 2017.

Ustawa weszła w życie w dniu jej ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP